Jeżeli wielokulturowość jest faktem, to międzykulturowość
jest zadaniem edukacji i dla niej wyzwaniem.

Jerzy Nikitrowicz