Jeżeli wielokulturowość jest faktem, to międzykulturowość
jest zadaniem edukacji i dla niej wyzwaniem.

Jerzy Nikitrowicz

Jesteś osobą aktywną i energiczną? A może nieśmiałą, lecz niezwykle zaangażowaną i pomysłową?

Chętnie działasz na rzecz innych? Pragniesz rozwijać swoje zdolności interpersonalne i zawodowe?

Poszukujesz możliwości skonfrontowania swojej wiedzy z działaniami praktycznymi?

 

Przyłącz się do Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej!

Wystarczą dobre chęci i pozytywne nastawienie do świata oraz ludzi.

 

Działalność w Kole Naukowym Edukacji Międzykulturowej to szansa, aby:

- zdobyć nowe doświadczenie...

- zawrzeć interesujące znajomości...

- realizować się i rozwijać...

- mieć poczucie bycia częścią ważnego dzieła...

- realizować ciekawe projekty badawcze...

- wykorzystać swoje umiejętności w praktyce i zdobyć nowe...

- nauczyć się pracy indywidualnej oraz grupowej...

- przeżyć przygodę życia…

 

Wszystkie kandydatury, bez względu na kierunek studiów lub doświadczenie naukowe i zawodowe - są mile widziane.

Skontaktuj się z nami pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

SKORZYSTAJ Z NASZEJ BIBLIOTECZKI

W Zakładzie Pedeutologii (pokój 19, ul. Słowackiego 20) udostępniamy Państwu Biblioteczkę, zawierającą pozycje z zakresu edukacji globalnej, w tym edukacji wielokulturowej i międzykulturowej oraz psychologii / pedagogiki społecznej.

Spis pozycji książkowych:

 • Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 • Bauman Z., Straty uboczne. Nierówności społeczne w epoce globalizacji, Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 • Bis D., Smołka E., Skrzyniarz R. (red.), Wychowanie wobec współczesnych przemian społeczno-kulturowych, Wyd. KUL, Lublin 2012.
 • Boski P., Kulturowe ramy zachowań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Bossak-Herbst B., Głowacka-Grajper M., Kowalski M. (red.), Antropologiczne inspiracje, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.
 • Buchowski M., Schmidt J., Migracje a heterogeniczność kulturowa, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2012.
 • Comaroff J.L., Comaroff J., Etniczność sp. z o.o., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
 • Czerniejewska I., Edukacja wielokulturowa. Działania podejmowane w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.
 • Czubocha K., Separytyzm etniczny w dobie praw człowieka – nowe wyzwanie dla państwa narodowego i społeczności międzynarodowej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012.
 • Dobrowolska B. (red.), Szkoła w perspektywie globalizacji i zagrożeń, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2013.
 • Dudek Z.W., Pankalla A., Psychologia kultury, Wydawnictwo Psychologii i Kultury ENETEIA, Warszawa 2008.
 • Eller J.D., Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 • Frelak J. (red.), Dyskusja o integracji, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010.
 • Gandhi L., Teoria postkolonialna, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008.
 • Gilarowski J., Afryka dzisiaj. Piękna, biedna, różnorodna, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2012.
 • Golka M., Imiona wielokulturowości, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2010.
 • Golka M., Socjologia kultury, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2013.
 • Grzybowski P.P., Edukacja europejska – od wielokulturowości ku międzykulturowości, Wyd. IMPULS, Kraków 2009.
 • Grzybowski P.P., Edukacja międzykulturowa – konteksty. Od tożsamości po język międzynarodowy, Wyd. IMPULS, Kraków 2011.
 • Grzybowski P.P., Edukacja międzykulturowa – przewodnik. Pojęcia – literatura – adresy, Wyd. IMPULS, Kraków 2008.
 • Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M., Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 • Horyń J., Maciejewski J. (red.), Społeczeństwo wielokulturowe wyzwaniem w pracy nauczyciela andragoga, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011.
 • Isański J. (red.), Komunikowanie międzykulturowe – szanse i zagrożenia, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2009.
 • Jakubowski W. (red.), Kultura i edukacja (konteksty i kontrowersje), Wyd. IMPULS, Kraków 2010.
 • Jaworska D., Tożsamość narodowa na pograniczu. Poczucie tożsamości narodowej w narracjach uczniów, rodziców i nauczycieli polskich szkół na Litwie, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012.
 • Królikowska J. (red.), (Złudne) obietnice wielokulturowości, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.
 • Krzyżowski J., Psychiatria transkulturowa, Wyd. „Medyk”, Warszawa 2002.
 • Kuligowski W., Pomieciński A., Różne kultury, różne globalizacje, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010.
 • Lewowicki T., Różańska A., Klajmon-Lech U. (red.), Religia i edukacja międzykulturowa, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012.
 • Lewowicki T., Suchodolska J. (red.), Dzieci w procesie kształtowania postaw kulturowych. Przewodnik po ścieżkach edukacji regionalnej, wielo- i międzykulturowej, Wyd. IMPULS, Kraków 2011.
 • Lewowicki T., Szczurek-Boruta A., Grabowska B., Społeczne uwarunkowania edukacji międzykulturowej. Problemy praktyki oświatowej, Wyd. Adam Marszałek, Cieszyn-Warszawa-Toruń 2009.
 • Loomba A., Kolonializm / postkolonializm, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011.
 • Magala S. J., Kompetencje międzykulturowe, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2011.
 • Mamzer H. (red.), Czy klęska wielokulturowości?, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2008.
 • Matsumoto D., Juang L., Psychologia międzykulturowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
 • Melosik Z., Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej, Wyd. IMPULS, Kraków 2007.
 • Muszyńska J., Danilewicz W., Bajkowski T., Kompetencje międzykulturowe jako kapitał społeczności wielokulturowych, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2013.
 • Myers D.G., Psychologia społeczna, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 • Nikitorowicz J., Edukacja regionalna i międzykulturowa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 • Nikitorowicz J., Grupy etniczne w wielokulturowym świecie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2010.
 • Nikitorowicz J. (red.), Patriotyzm i nacjonalizm. Ku jakiej tożsamości kulturowej?, Wyd. IMPULS, Kraków 2013.
 • Oleksy E.H., Tożsamość i obywatelstwo w społeczeństwie wielokulturowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Paszkowska-Rogacz A., Olczak E., Kownacka E., Cieślikowska D., Vocational guidance and multicultural challenges, Wyd. KOWEZiU, Warszawa 2008.
 • Scheffer P., Druga ojczyzna. Imigranci w społeczeństwie otwartym, Wyd. Czarne, Wołowiec 2010.
 • Stępień K., Kiereś B. (red.), Nauczyciel wobec problemów globalnego nastolatka, Wyd. KUL, Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2012.
 • Szalacha-Jarmużek J., Instrumentarium globalnego panowania. O podmiotowych aspektach globalizacji, Wyd. ZYSK i S-KA, Poznań 2013.
 • Szczurek-Boruta A., Doświadczenia społeczne w przygotowaniu przyszłych nauczycieli do pracy w warunkach wielokulturowości, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2013.
 • Szempruch J., Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej, Wyd. IMPULS, Kraków 2012.
 • Szerląg A. (red.), Konflikt i dialog w wybranych społecznościach wielokulturowych, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2011.
 • Śliz A., Szczepański M.S. (red.), Wielokulturowość: konflikt czy koegzystencja?, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2011.
 • Vorbrich R., Plemienna i postplemienna Afryka. Koncepcje i postaci wspólnoty w dawnej i współczesnej Afryce, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012.
 • Zawada A., Aspiracje życiowe młodzieży w środowisku kulturowo zróżnicowanym, Wyd. IMPULS, Kraków – Katowice 2013.
 • Ząbek M., Biali i Czarni. Postawy Polaków wobec Afryki i Afrykanów, Wyd. DiG, Warszawa 2007.

 

W sytuacji, gdyby chcieli Państwo wesprzeć BIBLIOTECZKĘ o nowe pozycje książkowe

- prosimy o kontakt pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Z góry dziękujemy za pomoc!