Jeżeli wielokulturowość jest faktem, to międzykulturowość
jest zadaniem edukacji i dla niej wyzwaniem.

Jerzy Nikitrowicz

 

 

Jeśli Twoje horyzonty i pragnienia wyrywają się poza utarte schematy, gorąco zapraszamy do udziału w pierwszym spotkaniu Międzykulturowej Kawiarenki z Pasją.

To przestrzeń spotkań stworzona z myślą o ludziach otwartych na nowe doświadczenia kulturowe, którzy lubią połączenie fascynujących historii i aromatycznej kawy.

Najbliższa Międzykulturowa Kawiarenka z Pasją odbędzie się 24 marca 2015 r. (wtorek) w godz. 16:30 - 18:30 w sali 210 (bud. D) na Wydziale Studiów Edukacyjnych przy ul. Szamarzewskiego 89 (Kampus Ogrody).

Naszymi gośćmi będą polscy wolontariusze, którzy rok swojego życia (lub kilka lat) spędzili w różnych krajach Afryki oraz Ameryki Południowej.

Dlaczego zdecydowali się na wolontariat zagraniczny? Jak wyglądały Ich przygotowania do wyjazdu? Czym zajmowali się w kraju docelowym? Już niebawem będziecie mogli usłyszeć odpowiedzi na te (i wiele innych) pytań.

Opowieści zostaną urozmaicone pokazem zdjęć oraz rekwizytów przywiezionych z różnych zakątków świata, a także specyficzną dla danego regionu muzyką. Zapraszamy do udziału! 

A kto będzie naszymi gośćmi podczas Międzykulturowej Kawiarenki z Pasją?

Agnieszka Wicińska (BOLIWIA)

"Jestem z wykształcenia pedagogiem. Od 2007 r. działam w Salezjańskim Wolontariacie Misyjnym MŁODZI ŚWIATU. Byłam na miesięcznych projektach w Rosji i Jerozolimie, a później przyszedł czas na roczny pobyt w Boliwii."

Projekt zakładał całodobową, kompleksową opiekę nad wychowankami Domu Dziecka Hogar de Niños: "Maria Inmaculada" w Boliwii, prowadzonego przez Zakon Sióstr Służebniczek Dębickich w małej górskiej miejscowości Tupiza. Wraz z wolontariuszką Karoliną Kufel przeprowadziłyśmy warsztaty wspomagające ogólny rozwój dzieci, a także zajęcia z informatyki i języka angielskiego, zajęcia z arteterapii i biblioterapii. W trosce o wszechstronny rozwój dzieci, animowałyśmy czas wolny podopiecznych – organizowałyśmy zajęcia sportowe, wyjścia rekreacyjne oraz spotkania filmowo-terapeutyczne.  

 

Aleksandra Pszczoła (ZIMBABWE)

"Choć skończyłam muzykologię na UAM, a na co dzień zajmuję HRem w IT, bardzo często myślami wracam do Zimbabwe - miejsca, w którym spędziłam rok jako wolontariuszka, pracując z tamtejszą młodzieżą."

To doświadczenie nauczyło ją otwartości na wielokulturowość oraz tolerancji. Do jej codziennych obowiązków należało organizowanie codziennych ogólnorozwojowych zajęć dla dzieci oraz koordynacja programu pomocowego dla nosicieli wirusa HIV / AIDS, którym objętych było 100 beneficjentów do 18 roku życia.

 

 

Daria Nawrot (BRAZYLIA)

"Z wykształcenia jestem psychologiem i kulturoznawcą, od lat zafacynowanym kulturą krajów portugalsko-języcznych. Do Brazylii wyjechałam w maju 2014 roku za pośrednictwem programu wolontaryjnego Unii Europejskiej (European Voluntary Service)."

W Xerem - niewielkiej miejscowości w stanie Rio de Janeiro - spędziła 7 miesięcy i bez wahania może powiedzieć, że było to jedno z najwspanialszych doświadczeń w jej życiu. Pracowała jako wolontariuszka w lokalnych szkołach oraz centrach kultury prowadząc zajęcia z arteterapii i języka angielskiego. Uczestniczyła także w realizacji projektu badawczego, którego celem było zdiagnozowanie poziomu i jakości życia lokalnych społeczności wiejskich.

 

OSTATNIA EDYCJA

Ostatnia edycja Międzykulturowej Kawiarenki z Pasją odbyła się 16 grudnia 2014 r. (wtorek) w godz. 16:30 - 18:30 w sali 210 (bud. D) na Wydziale Studiów Edukacyjnych przy ul. Szamarzewskiego 89 (Kampus Ogrody).

A kto był naszymi gośćmi?

Lusine Margaryan - doktorantka z Armenii (pod opieką prof. Dylaka z Zakładu Pedeutologii) / PHD student at Faculty of Educational Studies

I am from Armenia. A Biblical land, where Noah’s Ark came down on the Mount Ararat. It’s a small country with a big history. I graduated from Gavar State University in 2008 /it is in town Gavar/. I am a specialist of English language. I am a pedagogue. Parallel to my study I taught English language at school from the third to tenth year pupils. After graduating from the University I moved to the capital of Armenia in 2009 and was working in a research center as a coordinator. I like to spend my free time with kids who are the most honest and open creatures in the world. I also prefer to work with them, that’s why I chose teaching in primary level. I also like to read dictionaries /it’s an indescribable please to talk with words only/ and discover the secrets of Bible. I like innovations, open to new ideas, new teaching and learning methods and I am here to take a piece form the Educational system of Poland. My life is full with the ones who love me and whom I love. I have 3 sisters, a brother, nice parents and a little nephew. 

Megi Bibiluri - doktorantka z Gruzji (pod opieką prof. Cybal-Michalskiej z Zakładu Pedagogicznych Problemów Młodzieży) / PHD student at Faculty of Educational Studies

Founder and director of the NGO Public Union Bridge of Friendship "Kartlosi", dealing with the Georgian-Ossetian reconciliation, helping those affected by the consequences of the conflict in South Ossetia, in particular IDPs, and focusing on social development of the region, with particular emphasis on youth and women empowerment. She published a book ‘The Other picture of war’, telling the story from the war between Georgia and Russia in 2008, also founder/Editor of  newspaper and Radio Voice of Kartlosi. Along with the aforementioned she is the author of different projects, articles, researches and training guidelines. In 2008-09, she participated in the Lane Kirkland Scholarship Program at Warsaw University, at the Center for Alternative Dispute Resolution, and then she was an intern in the Polish Parliament. In 2014 Winner of the Prize – Young Women – Peace Builders in the Caucasus. She currently directs the Mediation Centre Georgia and she is a PHD student at Adam Mickiewicz University at the Faculty of Educational Studies. PhD research topic: Identity of Georgian and Ossetian youth. Theoretical and empirical studies. Supervisor: Agnieszka Cybal-Michalska, Professor (Faculty of Educational Studies).

Mariam Tsiklauri - doktorantka z Gruzji (pod opieką prof. Agnieszki Gromkowskiej-Melosik z Zakładu Edukacji Wielokulturowej i Badań nad Nierównościami Społecznymi) / PHD student at Faculty of Educational Studies

She comes from Tbilisi, Georgia. She graduated from Grigol Robakidze University in 2003 and is a philologist of the English Language and Literature. Since 2002 she has taught different skills of English at various institutions: Grigol Robakidze University Multidisciplinary College and Lyceum, English Language Centre “Ambioni”, Educational Centre “Queen’s English”. Between 2009-2010 translator at the Bilingual Magazine “Design Review”. In 2011 she got the qualification in Integrated Marketing communications and PR at GAU (Georgian American University) – Tbilisi Pr-School.In 2012 she founded her own language centre “ABC Academy, LTD”. As a director of the school besides managing, she is also responsible for the School Curriculum and methods of teaching of foreign languages such as English, German, Russian. During her academic work she gathered a number of publications in academic and literary journals. At present, she is taking a full degree doctorate course at Adam Mickiewicz University. She changed her course from teaching to something more general and productive – EDUCATION as she strongly believes that it is the best human capital. She is writing doctoral thesis on Secondary School Curriculum in Europe and Georgia: “Changes of Secondary School Curriculum between Traditional Ideas and New Challenges.” She hopes her research will do a lot of good to her country’s educational system and has plethora plans and projects to be implemented in Georgia right after getting her PhD degree.

The Intercultural Café with Passion is a meeting point created for broad-minded people, whose dreams and needs cross over the classroom's walls. We would like to talk about every mind-consuming issue: about our interests and doubts, both serious problems and simple matters.

What do PhD students from Armenia and Georgia think and say after time spent in Poznań? What are their Christmas plans? How do they celebrate this special time in their countries? What do they think about traditional Christmas food in Poland, such as chicken peas and cabbage? What are “makiełki” (dumplings with poppy seed), and Is the tradition of making it still alive? We are pleased to invite you to the meeting which starts at 16:30 on the 16th of December, Tuesday. The atmosphere is going to be cheerful, festive and tasty.