Jeżeli wielokulturowość jest faktem, to międzykulturowość
jest zadaniem edukacji i dla niej wyzwaniem.

Jerzy Nikitrowicz

Władzom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Wydziału 
Studiów Edukacyjnych
oraz Wydziału Matematyki 
i Informatyki
- bardzo dziękujemy za wsparcie 
finansowe i organizacyjne. 

Tanzania jest jednym z najuboższych krajów świata. W lokalnych szkołach proces nauczania bazuje przede wszystkim na metodach podających i pamięciowych, które nie są najlepszą podstawą do konstruowania nowej wiedzy.

Studenci - udający się do Tanzanii - to przyszli nauczyciele / edukatorzy, którzy samodzielnie i z dużym zaangażowaniem poszukują różnych źródeł – sposobów uczynienia własnych działań efektywniejszymi, wychodząc poza schematy i poszerzając zakres propozycji pracy z uczniem i klasą.

Są ustawicznie „w drodze”, bo dla nich nie istnieją żadne granice; zarówno w ramach współpracy międzykulturowej, jak również w zakresie rozwoju zawodowego.

Projekt będzie obejmować dwie części: edukacyjną oraz naukowo-badawczą.

Pierwsza z nich dotyczy prowadzenia lekcji dla dzieci i młodzieży za pomocą metod aktywizujących i twórczych. W ramach zajęć edukacyjnych odbędzie się kilkanaście tematycznych spotkań w lokalnych szkołach w rejonie Biharamulo. Jednocześnie studenci sprawdzą funkcjonowanie „szkół na odległość” i poszukają metod ich modernizacji.

W ramach części naukowo-badawczej studenci będą prowadzić badania, które są elementem większego projektu pt. „Marzenia w spostrzeżeniach dzieci w Kenii (Laare), Tanzanii (Biharamulo) oraz w Polsce (Czaplinek) – analiza porównawcza”. Badania zostaną zrealizowane w oparciu o wypowiedzi dzieci na temat wykonanych przez nie fotografii. Analiza porównawcza otrzymanych wyników pozwoli przybliżyć postaci uczniów dwóch kontynentów, zestawić ze sobą ich marzenia oraz aspiracje.

Na bieżąco będziemy prowadzić bloga z wyprawy - aktualnie podstrona jest jeszcze w przygotowaniu. Zostańcie z nami!

Michalina (jedna z uczestniczek projektu):

"Na twarzach dzieci w Tanzanii często malują się wielkie i szczere uśmiechy. Pomimo tego że nie mają one zbyt wiele to jednak potrafią cieszyć się z każdej najdrobniejszej rzeczy. Wolontariat to dla nas taka sytuacja, w której otrzymujemy więcej, niż jesteśmy w stanie dać. Wierzymy w to, że uśmiechy tamtejszych dzieci wniosą wiele dobrego również w nasze życie."

Pomóż nam przekazać swój uśmiech poprzez wsparcie naszych działań wśród tanzańskich dzieci!

 

 

PATRONAT MEDIALNY